Ответы: урок 6, упражнение 2

 
 
1. --- --- ---
2.

Кот

Katten
katter
3. En mor/ moder Modern  
4. Рука Handen händer
5. En tand Tänder  
6. Нога Foten fötter
7. En kille Killar  
8. Книга boken böcker
9. яблоко Ett äpple äpplet
10. пианино pianot  
11. Ögat Ögon  
12. Ett tak Taket  
13. пол Ett golv  
14. Brevet Brev  
15. Отец Fadern  
16. vintern Vintrar  
17. Дом Ett hus  
18. Systern Systrar  
19. Дочка Dottern  
20. En son Söner  
21. fågeln Fåglar  
22. Kontot Konton  
23. ребенок Ett barn  
24. Ett bord Bordet  
25. Rummet Rum  
26. Туфля En sko  

 
  До встречи на следующем уроке!